• 1

  Klimatizační jednotky

 • 2

  Tepelná čerpadla

 • 3

  Vysokozdvižné vozíky

 • 4

  Poradenství a lobby

Copyright © 2020 Home - Hostgator Reviews

Poradenství a lobby

 

    Při své práci jsme získali mnohé zkušenosti v prostředí regulačních orgánů státu a jejich zásahů v ekonomice, detailně známe proces tvorby zákonů a podzákonných norem. Ve všech těchto oblastech jsme schopni využít svých osobních dlouholetých zkušeností, osobních kontaktů a znalosti specifik prostředí.

     Zvláštní specializací se zejména v posledních letech staly oblasti  elektronických komunikací, civilního letectví a dopravy.

   

     Firma spolupracuje s dalšími poradenskými firmami a dokáže využít znalostí různých spolupracujících odborníků tak, aby služba, kterou Vám poskytne byla co nejkomplexnější a co nejúčinnější. Nebudeme-li schopni vaši věc převzít, určitě poradíme jak dál.

 

Je několik důvodů, proč vám můžeme být užiteční

 

 • I když to není ta nejlepší zpráva, zákony, předpisy a regulace ovlivňují ekonomiku i běžný život v této zemi stále více, než bychom mohli označit za přiměřené s zdravé.

 

 • České zákony se po vstupu do EU a zejména na základě lisabonské smlouvy mění v duchu evropských pravidel, na kterých stále více závisí.prostor pro lobby však stále existuje.

 

 • Množství takovýchto norem všeho druhu je obrovské a stále roste a mění se.

 

 • Mnohé činnosti státu i bývalých okresů převzaly kraje a obce, s jejímiž představiteli je potřebné udržovat styk

 

 • Tomu, kdo včas nereaguje na změny prostředí a hledá řešení až „ex post“, většinou nezbývá než se s pláčem smířit s horšími výsledky. 

 

 • Chápeme, že Váš čas potřebujete věnovat vlastní práci. Věnovat se jiným aktivitám může pro Vás znamenat, že na to budete muset vynaložit času nepoměrně více. Proto můžete od nás dostat subdodávku v oboru, kterému se ani nemůžete plně věnovat. Zvažte to a kontaktujte nás!

 

Je na místě upozornit, že nepřijímáme jakoukoliv zakázku. S cílem a provedením případné změny musíme vnitřně souhlasit. Neprosazujeme nic, co bychom sami zavrhli jako nemorální, či neetické.  K tomu slouží předběžná konzultace.